JA TACK!

Jag beställer en kurs och betalar 129.- per kursbrev/CD (+ porto och exp avg 39.-) med inbetalningskort som medföljer.

Om jag är missnöjd med det första kursbrevet skickar jag det bara i retur inom 14 dagar och är då inte skyldig någonting.

Beställ