JA TACK!

Jag beställer en kurs och betalar 149.- per kursbrev (+ porto och exp avg 40.-) med inbetalningskort som medföljer.

Om jag är missnöjd med det första kursbrevet skickar jag det bara i retur inom 14 dagar och är då inte skyldig någonting.

Beställ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.